Ett möte, en utbildning, ett projekt, kort eller långt. Vi har lokalerna och servicen i Stockholm City, Kista, Göteborg och Malmö. Tel 08 410 600 80 eller
031 22 06 10. Vårt mål är att ert evenemang ska bli lyckat.


Boka i Stockholm


Boka i GöteborgVägbeskrivningar:
Stockholm City:
Kungsbron 21
111 22 Stockholm

Kista Entré:
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Göteborg Lindholmen:
Lindholmspiren 5B
417 56 Göteborg

Malmö:
Södergatan 24
211 34 Malmö

Välkomna!
Ett urval av öppna kurser som arrangeras i våra lokaler.

| Arrow | Cadcom | Cadshop | Chalmers Proffesional Education | Combitech |
| Conferator | Elocosoft | Datavara | Doulos | Esri |
| FordonsData Nordic | Greater Minds | Hogia | Hjärtum Utbildning | Infocell | Informer | Labcenter |
| Learning Associates | The Mathworks | Mentor Graphics | Nohau | Nova Software | NSCA | OP 5 |
| ORACLE | Retorikhuset | SAP | SIS | Software AG| Swedsec | Troman | Umetrics | Visma | VMware |

  Idag i:
  Stockholm City:
  - Excel Pivottabeller
  - Excel för självlärda
  - Excel för inköpare delk...
  - Utbildning / Seminarium

  Stockholm Kista:
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - Teori Bokföring
  - MQ - grupprum
  - Using C++
  - MQ
  - Utbildning
  - Utbildning / Seminarium
  - IT-Support
  - .NET
  - AF - Break room

    Uppdaterad 2019-10-21 19:56:04
kurslokal, datasal, kurslokal, datasal, kurslokal, datasal ">Driftinfo %>